• دسته بندی گالری
    • بازگشت به فضای سبز            
    • به همت شهرداری منطقه 5 مراحل احداث کال اقبال و پارک خطی حاشیه بلوار آوینی در حال اجرا می باشد.