3°C 
اوقات شرعی
       
      • دیدار شهردار منطقه پنج با فرمانده ناحیه مسلم ، به بهانه روز پاسدار