شماره: 5/9338

منطقه 5 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : مرمت معبرسواره رو سطح منطقه 5 (پیشنهادشهروندان)

...

زمان شروع:1400/05/06
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/10 12:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/10 12:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/11 09:30:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب

سرپرست شهرداری منطقه

سرپرست شهرداری منطقه 5

حامد لطیفی

خدمات شهروندی