پیگیری

حامد لطیفی

سرپرست شهرداری منطقه 5
2LPYsdm+2LHYs9iqINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2YcgNQ==
آدرس : مشهد- بولوار میرزاکوچک خان- میرزاکوچک خان15
تلفن : 05131294202
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.zone5.mashhad.ir

حامد لطیفی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می باشد که بیش از 15سال سابقه فعالیت در بخش های مختلف از جمله حوزه های تخصصی و نظارتی شهرداری مشهد را در کارنامه خود دارد.