فهرست طبقات
آخرین مطالب آموزش های شهروندی
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۱۱ ۱۷۲
چچ
آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

معرفی حریم
حریم به بخش‌های پیرامونی محدوده‌های خدمات شهری اتلاق می‌گردد که یا در آینده‌به محدوده خواهند پیوست و یا امکان ایجاد تاسیسات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز شهری در آن وجود دارد و کاربری‌های آن به استثنای روستاها غیرمسکونی می‌باشد. طبق نقشه‌های ابلاغی، وسعت حریم منطقه 5 حدود 4200 هکتار می‌باشد که بخش عمده آن را اراضی زراعی (حدود 67%)، اراضی بایر (حدود 11%)، کوره‌های آجری پزی (حدود 7%)، روستاها (حدود 4%) و سایر کاربری‌های تشکیل می‌دهند. در حال حاضر حریم منطقه 5 شامل 12 روستا با جمعیت 10985 نفر و 2947 خانوار (طبق آمار رسمی سال 95) می‌باشد. ظرفیت‌های اصلی حریم منطقه 5، آزادراه کنارگذر شمالی مشهد و جاده‌های سرخس و کنویست به عنوان محورهای مواصلاتی و تاسیسات زیربنایی همچون ایستگاه گاز، خط 132 کیلوولت پست برق شریعتی، 2 تصفیه‌خانه فاضلاب مدرن با پساب کیفیت بالا، رودخانه کشف‌رود و همچنین انرژی خورشیدی می‌باشند
مطابق ماده 2 مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی حریم شهر عبارت است از: "قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید".


معرفی حریم
حریم به بخش‌های پیرامونی محدوده‌های خدمات شهری اتلاق می‌گردد که یا در آینده‌به محدوده خواهند پیوست و یا امکان ایجاد تاسیسات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز شهری در آن وجود دارد و کاربری‌های آن به استثنای روستاها غیرمسکونی می‌باشد. طبق نقشه‌های ابلاغی، وسعت حریم منطقه 5 حدود 4200 هکتار می‌باشد که بخش عمده آن را اراضی زراعی (حدود 67%)، اراضی بایر (حدود 11%)، کوره‌های آجری پزی (حدود 7%)، روستاها (حدود 4%) و سایر کاربری‌های تشکیل می‌دهند. در حال حاضر حریم منطقه 5 شامل 12 روستا با جمعیت 10985 نفر و 2947 خانوار (طبق آمار رسمی سال 95) می‌باشد. ظرفیت‌های اصلی حریم منطقه 5، آزادراه کنارگذر شمالی مشهد و جاده‌های سرخس و کنویست به عنوان محورهای مواصلاتی و تاسیسات زیربنایی همچون ایستگاه گاز، خط 132 کیلوولت پست برق شریعتی، 2 تصفیه‌خانه فاضلاب مدرن با پساب کیفیت بالا، رودخانه کشف‌رود و همچنین انرژی خورشیدی می‌باشند
مطابق ماده 2 مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی حریم شهر عبارت است از: "قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید".