فهرست طبقات
آخرین مطالب آموزش های شهروندی
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
جمعه, ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۱۱ ۲۳۶
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/Zig==

آموزش شهروندی

معرفی سدمعبر:
امروزه سد معبر یکی از مسائل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی شهرداریهاست ، معبر به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ایجاد می گردد.
در اصطلاح سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی شده به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار می گردد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است که شامل : سد معبر توسط دستفروشان - نصب دکه های غیر مجاز - تخلیه خاک و نخاله -ریختن مصالح در معابر عمومی - پارک خودروها در معابر عمومی و غیر مجاز - فورش کالا با خودرو در معابر -اشغال نمودن پیاده روهای محل سکونت شهروندان


معرفی سدمعبر:
امروزه سد معبر یکی از مسائل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی شهرداریهاست ، معبر به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ایجاد می گردد.
در اصطلاح سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی شده به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار می گردد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است که شامل : سد معبر توسط دستفروشان - نصب دکه های غیر مجاز - تخلیه خاک و نخاله -ریختن مصالح در معابر عمومی - پارک خودروها در معابر عمومی و غیر مجاز - فورش کالا با خودرو در معابر -اشغال نمودن پیاده روهای محل سکونت شهروندان

آدرس کوتاه شده: