فهرست طبقات
آخرین مطالب معرفی منطقه
پربازدیدترین مطالب معرفی منطقه
۷۵۹
چچ
2YXYudix2YHZiiDZhdmG2LfZgtmHNQ==

معرفی منطقه5

منطقه پنج در سال 1374 تأسیس شد.
مساحت آن :
1438 هکتار ( محدوده خدماتی )
4202 هکتار( محدوده نظارتی )
110هکتارمساحت بافت فرسوده وسکونتگاه های غیر رسمی منطقه می باشد(که حدود8 درصد کل مساحت منطقه) که 80 هکتار آن نوسازی وبهسازی شده است.
این منطقه دارای دو ناحیه میباشد که ناحیه یک 29درصد وسعت منطقه و ناحیه دو 71درصد وسعت منطقه را شامل می باشند

  • منطقه پنج در سال 1374 تأسیس شد.
  • مساحت آن :
  • 1438 هکتار ( محدوده خدماتی )
  • 4202 هکتار( محدوده نظارتی )
  • 110هکتارمساحت بافت فرسوده وسکونتگاه های غیر رسمی منطقه می باشد(که حدود8 درصد کل مساحت منطقه) که 80 هکتار آن نوسازی وبهسازی شده است.
  • این منطقه دارای دو ناحیه میباشد که ناحیه یک 29درصد وسعت منطقه و ناحیه دو 71درصد وسعت منطقه را شامل می باشند

  • این منطقه از شمال به خطوط انتقال گاز گلشهر، بلوار شهید آوینی ، از شرق به مهدیآباد و جاده کنه بیست، بلوار مفتح شرقی (میامی سابق) ،کال اقبال و از جنوب به بلوار حر، میدان شهید عباسپور، خیابان شهید عباسپور (سرخس)، از غرب به بلوار مفتح وحدت وامت محدود میشود .
No Cache
Gt: 2.3215452829997
Qt: 2.6150343418121