فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۳ ۴۰۸
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
ساماندهی کارگاههای صنعتی واقع در حاشیه بولوار میامی

ساماندهی کارگاههای صنعتی واقع در حاشیه بولوار میامی

ساماندهی کارگاههای صنعتی واقع در حاشیه بولوار میامی

باتوجه به اینکه کارگاه صنعتی حاشیه بولوار میامی زمانی حاشیه شهر بوده و در حال حاضر در داخل محدوده قانونی و خدماتی قرار گرفته است و بسیاری از واحدهای صنعتی این محل به کارگاه ها و صنوف پر زباله و یا گاهاٌ به انبار ضایعات تبدیل گردیده است ؛و شهرداری برای ساماندهی این کارگاههای صنعتی اقدام به صدور اخطار و اطلاعیه های مربوطه نموده و در خصوص ساماندهی واحدهای آن دستورالعمل های خاص ابلاغ و اجرا نموده است از جمله دستور العمل صنوف پرزباله که جهت صنوف پر زباله از 50 کیلوگرم گاریهای مخصوص تهیه و جهت صنوف بالای 50 کیلوگرم پس از شناسایی بایستی جهت انعقاد قرارداد با پیمانکار خدمات شهری اقدام و من بعد هزینه ریالی جمع آوری زباله را شخصا به پیمانکار پرداخت و از بخشودگی عوارض جمع آوری زباله استفاده نمایند . و واحدهای مشاغل مزاحم مثل انبار ضایعات پس از شناسایی به واحد بند 20 جهت پیگیری و اقدام لازم ارسال می گردد.