فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۳ ۴۱۲
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2LPYp9mF2KfZhtiv2YfZiiDZg9in2LHar9in2YfZh9in2Yog2LXZhti52KrZiiDZiNin2YLYuSDYr9ixINit2KfYtNmK2Ycg2KjZiNmE2YjYp9ixINmF2YrYp9mF2Yog

ساماندهی کارگاههای صنعتی واقع در حاشیه بولوار میامی

ساماندهی کارگاههای صنعتی واقع در حاشیه بولوار میامی

باتوجه به اینکه کارگاه صنعتی حاشیه بولوار میامی زمانی حاشیه شهر بوده و در حال حاضر در داخل محدوده قانونی و خدماتی قرار گرفته است و بسیاری از واحدهای صنعتی این محل به کارگاه ها و صنوف پر زباله و یا گاهاٌ به انبار ضایعات تبدیل گردیده است ؛و شهرداری برای ساماندهی این کارگاههای صنعتی اقدام به صدور اخطار و اطلاعیه های مربوطه نموده و در خصوص ساماندهی واحدهای آن دستورالعمل های خاص ابلاغ و اجرا نموده است از جمله دستور العمل صنوف پرزباله که جهت صنوف پر زباله از 50 کیلوگرم گاریهای مخصوص تهیه و جهت صنوف بالای 50 کیلوگرم پس از شناسایی بایستی جهت انعقاد قرارداد با پیمانکار خدمات شهری اقدام و من بعد هزینه ریالی جمع آوری زباله را شخصا به پیمانکار پرداخت و از بخشودگی عوارض جمع آوری زباله استفاده نمایند . و واحدهای مشاغل مزاحم مثل انبار ضایعات پس از شناسایی به واحد بند 20 جهت پیگیری و اقدام لازم ارسال می گردد.

آدرس کوتاه شده: