فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۴ ۴۳۲
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YbYtNiz2Kog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2KjYpyDYp9mH2KfZhNmKINi02YfYsdmDINin2YTYstmH2LHYpyAo2LMpINiv2LEg2YbYp9it2YrZhyAy

نشست شهردار منطقه با اهالی شهرک الزهرا (س) در ناحیه 2

نشست شهردار منطقه با اهالی شهرک الزهرا (س) در ناحیه 2


شهردار منطقه در نشست مردمی با اهالی شهرک الزهرا بعد از خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه ؛ ضمن گوش فرادادن به سخنان و در خواستهای آنان ، از اقدامات صورت گرفته در ناحیه 2 طی سال 90 و 91 سخن گفت ؛ ایشان پروژه های انجام گرفته در منطقه علی الخصوص ناحیه 2 رااز اقدامات اساسی عنوان کرد.

اهم موارد مورد اشاره از سوی شهردار محترم منطقه به صورت ذیل می باشد :
در حال حاضر احداث بوستان مهر فاز 3 در سال گذشته واحداث پارک گلبن کنار خندق امیرآباد (اقبال شرقی) با موفقیت به پایان رسیده است .
پروژه تقاطع غیر همسطح عباسپور در مقیاس شهری درمنطقه در حال اجرا می باشد وانتظار می رود با پیش بینی های انجام شده تاپایان امسال به بهره برداری برسد؛ هدف از این پروژه رفع مشکلات ترافیک و ایجاد فضای مطلوب شهری می باشد و این پروژه از پروژه های مهم در دست اقدام منطقه می باشد.
آسفالت خیابان شهید فیض زاده این ناحیه امسال به انجام می رسد و شهرداری پیگیر این موضوع است که پیاده روهای که مستعد فضای سبز می باشند مشخص شده واقدامات ایجاد فضای سبز به انجام رسد .
پروژه تعریض و دو بانده شدن بولوار میامی از امیر آباد تا مهدی آباد با اعتبار15 میلیارد تومان می باشد و با به پایان رسیدن این طرح بخش اعظم مشکلات زیر ساختی این منطقه از بین می رود این پروژه نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.


آدرس کوتاه شده: