فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۴۶ ۱۶۲۸
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اجتماعی
چچ
2KLYutin2LIg2b7YsdmI2pjZhyDZh9in2Yog2KzYr9mK2K8g2KfZhNin2K3Yr9in2Ksg2YHYttin2Yog2LPYqNiyIA==

آغاز پروژه های جدید الاحداث فضای سبز

در راستای تحقق مصوبات جلسات شورای اجتماعی محلات مهرآباد و امیر المومنین جهت افزایش سرانه فضای سبز منطقه و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی خصوصا در محلات مهرآباد و شهرک حجت ، بدینوسیله با پیگیری های انجام شده زمینهای مناسب جهت احداث فضای سبز تعیین گردیده و طراحی مناسب فضای سبز با برگزاری کارگروه های مستمر طراحی در سال 90 انجام و جهت تعیین بودجه در راستای پروژه های عمرانی سال 91 به معاونت خدمات شهری در زمستان 90پیشنهاد گردید .


در راستای تحقق مصوبات جلسات شورای اجتماعی محلات مهرآباد و امیر المومنین جهت افزایش سرانه فضای سبز منطقه و همچنین افزایش سطح رفاه عمومی خصوصا در محلات مهرآباد و شهرک حجت ، بدینوسیله با پیگیری های انجام شده زمینهای مناسب جهت احداث فضای سبز تعیین گردیده و طراحی مناسب فضای سبز با برگزاری کارگروه های مستمر طراحی در سال 90 انجام و جهت تعیین بودجه در راستای پروژه های عمرانی سال 91 به معاونت خدمات شهری در زمستان 90پیشنهاد گردید . با ابلاغ بودجه عمرانی امسال مناطق در اریبهشت ماه سال 91 ؛ مناقصات و اقدامات مذکور صورت گرفته و مراحل عقد قرارداد درحال انجام می باشد .

مشخصات پروژه ها بصورت ذیل می باشد:
1- پروژه بوستان شهدای تاکسیرانی فاز یک ، واقع در بولوار تاکسیرانی کنار پمپ گاز و مدرسه استثنایی با مساحتی حدود 12 هزار متر مربع و اعتبار 7 میلیاردو 750 میلیون ریال.
2- پروژه قطعات 1 تا 4 فضای سبز ،واقع در حاشیه صدمتری بین شهرک الزهرا و مهرآباد ، این پروژه حدود 3 هزار مترمربع مساحت و اعتبار 3 میلیارد و 800 میلیون ریال .
3- پروژه بوستان امیر المومنین ، واقع در کوی امیر المومنین گلشهر با مساحت 3 هزار مترمربع و اعتبار 1 میلیارد و 800 میلیون ریال .


آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9586259524028
Qt: 3.3228242397308