فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۱ ۱۲:۳۵ ۲۶۱
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
آغاز هفته آمار و برنامه ریزی

آغاز هفته آمار و برنامه ریزی

به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی نصب بنرهایی از مقایسه عملکرد ادارات مختلف منطقه در شش ماهه اول 90 و91 توسط گروه آمار و برنامه ریزی منطقه صورت می گیرد.

آغاز هفته آمار و برنامه ریزی
به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی نصب بنرهایی از مقایسه عملکرد ادارات مختلف منطقه در شش ماهه اول 90 و91 توسط گروه آمار و برنامه ریزی منطقه صورت می گیرد.