فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۰۸:۵۸ ۴۲۳
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYpyDYqNmH2LHZhyDYqNix2K/Yp9ix2Yog2KfYstiv2YjYsdio2LHar9ix2K/Yp9mGINi52KjYp9iz2b7ZiNix2Iwg2KrYsdin2YHZitmDINi02LHZgiDZhdi02YfYryA1MCDYr9ix2LXYryDZg9in2YfYtCDZitin2YHYqiA=

با بهره برداری ازدوربرگردان عباسپور، ترافیک شرق مشهد 50 درصد کاهش یافت

با اجرای پروژه دوربرگردان عباسپور، گره ترافیکی که در شرق مشهد وجود داشت باز شده و سطح رضایتمندی شهروندان افزایش خواهد یافت.
بخش اعظمی از ترافیک مهرآباد ، بلوار حر ، صدمتری و بابا نظر به دور برگردان عباسپور هدایت شده و از ترافیک شرق به نحو چشمگیری کاسته شده است.

با بهره برداری از دور برگردان شهید عباسپور ترافیک شرق مشهد پنجاه درصد کاهش یافته است.
بخش اعظمی از ترافیک مهرآباد، بلوارحر، صدمتری و بابا نظر به دور برگردان عباسپورهدایت شده و ازترافیک شرق به نحو چشمگیری کاسته شده است.
با اجرای این پروژه گره ترافیکی که در شرق مشهد وجود داشت باز شده و سطح رضایتمندی شهروندان  افزایش خواهد یافت.
دوربرگردان عباسپور نقش کلیدی در روان سازی ترافیک ایفا کرده به طوریکه ترافیک شرق مشهد را به غرب این کلانشهر به صورت متعادل منتقل می کند
برای دوربرگردان مذکور که در مدت هشت ماه ساخته شده پنج میلیارد تومان از محل درآمدهای شهرداری مشهد سرمایه گذاری شده است .
برای روان سازی عبور و مرور، طرح ‌های عمرانی خوبی در شهرداری منطقه پنج مشهد در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به اینکه در این منطقه نسبت به سایر مناطق حجم بار ترافیکی بیشتری وجود دارد، احداث پروژه‎های کلان از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح، در راستای تسهیل در عبور و مرور و روان سازی انجام می شود.

 

 

 

آدرس کوتاه شده: