فهرست طبقات
شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۴۴ ۶۵۳
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اجتماعی
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYqNiy2LHar9iq2LHZitmGINin2LnYqtmD2KfZgSDYudmE2YXZiiDYr9ixINi02LHZgiDZhdi02YfYryA=

اجرای بزرگترین اعتکاف علمی در شرق مشهد

طی سال جاری 50 مدرسه ازطرح اعتکاف علمی استقبال کردند؛ و تاکنون بیش از 80درصد از دانش آموزان شرکت کننده در این طرح موفق به قبولی در امتحانات سالانه خود شده اند.

شهردار منطقه پنج مشهد از آغاز بزرگترین اعتکاف علمی در شرق مشهد خبر داد و گفت: طرح بزرگ اعتکاف علمی دانش آموزان با فرارسیدن نیمه دوم سال تحصیلی آغاز شد.
طرح اعتکاف علمی دانش آموزان که برای دومین بار در این منطقه اجرا شده؛ با استقبال بیش از 2500 نفر از دانش آموزان سطح منطقه مواجه شده است.
با توجه به اهداف معاونت فرهنگی- اجتماعی این طرح در راستای ارتقای سطح دانش و عمق بخشیدن به آموخته های دانش آموزان انجام میگردد.
طی سال جاری 50 مدرسه ازطرح اعتکاف علمی استقبال کردند؛ و تاکنون بیش از 80درصد از دانش آموزان شرکت کننده در این طرح موفق به قبولی در امتحانات سالانه خود شده اند.
 

آدرس کوتاه شده: