چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۱ ۱۳:۴۱ ۲۳۸
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • فرهنگی
چچ
2YXYsdin2LPZhSDYqtmI2K/Ziti5INmIINmF2LnYp9ix2YHZhyDZhdi52KfZiNmGINis2K/ZitivINmB2LHZh9mG2q/ZiiDZhdmG2LfZgtmHINm+2YbYrA==

مراسم تودیع و معارفه معاون جدید فرهنگی منطقه پنج

در این مراسم جناب آقای نوروزیان به عنوان معاون فرهنگی منطقه پنج معرفی و حکم ایشان ابلاغ شد، و از زحمات جناب آقای پیش نماز معاونت اسبق فرهنگی تقدیر گردید.

در این مراسم که با حضور مشاور و رییس محترم حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای نصیری، کارشناسان فرهنگی، معاونان منطقه و همکاران بخش های مختلف منطقه صورت گرفت؛ جناب آقای نوروزیان به عنوان معاون فرهنگی منطقه معرفی و حکم ایشان ابلاغ شد.
در این برنامه جناب آقای نصیری با اشاره به تلاش های صادقانه و زحمات بی نظیر جناب آقای پیشنماز، معاون فرهنگی اسبق منطقه گفت: جابه جایی ایشان در سایر بخش های شهرداری مشهد این امید را به ما خواهد داد که تجربیات و زحمات بی دریغ ایشان، همچنان چراغ راه دیگر همکاران در سایر بخش ها خواهد بود.
در این برنامه جناب آقای نصیری تجربیات و توانمندی های جناب آقای نوروزیان، معاون فرهنگی جدید را برشمردند و آرزوی شکوفایی هرچه بیشتر معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه را با حضور ایشان خواستار شدند.
همچنین در پایان با اهدا لوح های سپاس از سمت کارشناسان فرهنگی منطقه و جناب آقای شهردار از آقای پیشنماز تقدیر شد.
 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1621427536011
Qt: 2.2782714366913