فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۴ ۳۵۳
طبقه بندی: اجتماعی
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2Yog2KfYsiDZhdix2KfYrdmEINii2YXYp9iv2Ycg2LPYp9iy2Yog2KjZhNmI2KfYsSDYtNmH2YrYryDYsdit2YrZhdmK

خدمتی جهادی با مردم برای مردم

گزارش تصویری از مراحل آماده سازی بلوار شهید رحیمی

عملیات بازگشایی بلوار شهید رحیمی در مراحل پایانی است واین پروژه بزودی مورد بهره برداری خواهد گرفت.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه پنج مهندس حسن هدایتی اظهار داشت: عملیات بازگشایی بلوار شهید رحیمی در مراحل پایانی بوده  و  جدول گذاری و آماده سازی و زیرسازی آسفالت آن در حال انجام است. وی آسفالت خیابانهای شهر به ویژه خیابانهای اصلی را از جمله مطالبات جدی شهروندان از شهرداری دانست و بیان داشت: هزینه برآورد این طرح بالغ بر 12 میلیارد ریال می باشد .

شهردار منطقه پنج تصریح کرد: مجموعه فعالیت های شهرداری از جمله اقداماتی در خصوص خدمات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی از وظایف شهرداری هاست اما یکی از بارزترین و مهمترین وظایف شهرداری ها توجه به عمران و آبادانی شهر و به تعبیر دیگر اجرای پروژه های عمرانی است .

وی گفت: با اجرای طرح‌های بازگشایی معابر علاوه بر امکان دسترسی شهروندان به معابر جدید، معضل ترافیک شهری هم مرتفع می‌شود .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3346786499023
Qt: 2.5355756282806