فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴ ۱۲۳۷
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2LHZiti02Ycg2YPZhtmKINii2YHYqiDYotio2K/Ystiv2YMg2KfYsiAg2KjZiNiz2KrYp9mG2YfYp9mKINmF2YbYt9mC2Yc1IA==

به همت اداره فضای سبز منطقه5 صورت گرفت

ریشه کنی آفت آبدزدک از بوستانهای منطقه5

آفت آبدزدک از جمله آفات ریشه خوار است که با حفر دالانهای بسیا روسیع در زیر زمین سبب خشک شدن چمنها می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری منطقه5 : رئیس اداره فضای سبز منطقه5 مهندس دوامی از ریشه کنی آفت آبدزدک در سطح بوستانهای منطقه خبر داد.

مهندس دوامی گفت:آفت آبدزدک از جملهآفات ریشه خوار است که باحفر دالانهای بسیا روسیع در زیر زمین سبب خشک شدن چمنها می گردد.آبدزدک ازآفاتی است که در تمام طول روز در دالانها بسر برده و شب هنگام از خاک بیرون میآید. در شبهای گرم تابستان حشرات کامل معمولا در اطرافنور به پرواز در می آیند.

وی افزود : طبیعت ریشه خواری و ایجاد تونلهای زیر زمینی وسیع منجر به تخریب ریشه و تنشهای گیاهی خصوصا در زمان خشکسالی می گردد. از علائم وجود آفت مذکور این است که درمحل دالانهای ایجاد شده توسط آبدزدک ، خاک برجسته است و سوراخهای خروجی آفت نیز در سطح خاک مشاهده می شود ،غرقاب نمودن خاک نیز باعث خروج پوره ها ( یک مرحله از زندگی آفت بوده ) از خاک شده و سپس می توان اقدام به جمع اوری پوره ها نمود.

مهندس دوامی درپایان بیان نمود : در مناطق آلوده با گستردن تله ای از کودحیوانی در اوایل پاییز میتوان آبدزدک ها را شکار کرد. طعمه پاشی هنگام غروب آفتاب همزمان باخروج حشرات از داخل زمین نیز می تواندباعث نابودی افت مذکور شود.تعدادی از بوستانهایمنطقه آلوده به افت مذکور بوده کهمی توان به بوستان هاوحدت- ثامن- رضوی- گلشهر- ثامن اشاره کرد که علیه افت مذکور مبارزه شیمیایی انجام شده است ( سم دیمتوات همراه با سبوس به نسبت 1 لیتر سم و 20 کیلو گرم سبوس )

 

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3164532979329
Qt: 2.4041895866394