فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹ ۸۳
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2KjZhyDZh9mF2Kog2YHYsdmH2Ybar9mKINmIINin2KzYqtmF2KfYudmKINmG2KfYrdmK2YcyINmF2YbYt9mC2Yc1INi12YjYsdiqINqv2LHZgdiqLi4u

به همت فرهنگی و اجتماعی ناحیه2 منطقه5 صورت گرفت...

در راستای ارتقاء اطلاعات و آگاهی شهروندان در موضوعات شهروندی و بهداشت عمومی ششمین مسابقه پیامکی ویژه شهروندان منطقه 5 برگزار و از برندگان تقدیر شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5: در راستای ارتقاء اطلاعات و آگاهی شهروندان در موضوعات شهروندی و بهداشت عمومی ششمین مسابقه پیامکی ویژه شهروندان منطقه 5 برگزار و از  برندگان تقدیر گردید ولذا این مسابقه به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در محله هر هفته یک مسابقه ی پیامکی در هفته نامه شهرآرا محله چاپ و به قید قرعه جوایزی که توسط شرکتها و ارگانها و صنوف تهیه شده به برندگان اهدا  می گردد برگزار شده و این مسابقه تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. و اهداء جوایز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آقای صالحی و رئیس ناحیه2 مهندس ترابی نیا و کارشناسان فرهنگی آقای حیدری و مولائی ونماینده شرکت فرش ابریشم صورت گرفت.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0273586908976
Qt: 2.0512683391571