فهرست طبقات
پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸ ۱۱۹
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2obZh9in2LHZhdmK2YYg2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTZhyDZhtmK2LLZhyDZhdmG2LfZgtmHNSDYqNix2q/Ystin2LEg2LTYry4=

چهارمین جلسه شورای اجتماعی محله نیزه منطقه5 برگزار شد.

در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و آگاهانه در محله با اجرای برنامه های آموزشی و استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و اجرای مراسم جشن ازدواج گروهی جوانان محله در هفته ازدواج و دهه ولایت با همکاری ستاد محله مهدی آباد جلسه مشترک برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : چهارمین جلسه شورای اجتماعی محله نیزه منطقه5 با حضور رئیس ناحیه2 مهندس ترابی نیا و کارشناس فرهنگی  حیدری و اعضاء شورای اجتماعی محله نیزه ونمایندگان آموزشگاه ارشک و ستاد ازدواج آسان برگزار شد.این جلسه در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و آگاهانه در محله با اجرای برنامه های آموزشی و استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و اجرای مراسم جشن ازدواج گروهی جوانان محله در هفته ازدواج و دهه ولایت با همکاری ستاد محله مهدی آباد جلسه مشترک برگزار گردید. 

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9541385968526
Qt: 1.8650560379028