فهرست طبقات
شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۱ ۱۲۹
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2obZh9in2LHZhdmK2YYg2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTYp9iqINi02YfZitivINii2YjZitmG2Yog2Ygg2KfZhdmK2LHYp9mE2YXZiNmF2YbZitmGKNi5KSDYqNix2q/Ystin2LHYtNivLg==

چهارمین جلسه شورای اجتماعی محلات شهید آوینی و امیرالمومنین(ع) برگزارشد.

در راستای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء در محلات در چهارمین جلسه شورای اجتماعی محلات شهیدآوینی و امیرالمومنین(ع) طرح کمکیار تفکیک یا مروجین تفکیک زباله در محله مطرح و تصویب شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: به همت فرهنگی و اجتماعی ناحیه2 در راستای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء در محلات در چهارمین جلسه شورای اجتماعی محلات شهیدآوینی و امیرالمومنین(ع) طرح کمکیار تفکیک  یا مروجین تفکیک زباله در محله مطرح و تصویب شد.

 چهارمین جلسه شورای اجتماعی محلات شهید آوینی و امیرالمومنین(ع) با دستور کار: ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء و ارئه راهکار مناسب فرهنگ سازی در محله با حضور رئیس ناحیه2 مهندس ترابی نیا و کارشناس فرهنگی آقای حیدری و  اعضای  شورای اجتماعی محلات و نماینده سازمان مدیریت پسماند درکتابخانه شهید آوینی برگزار شد در این نشست در خصوص نحوه تشویق شهروندان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان نمونه و فعال در زمینه تفکیک زباله  که به صورت خودجوش در حال انجام می باشد و در ادامه پیشنهاد  طرح کمکیار تفکیک  یا مروجین تفکیک زباله در محله مطرح شد که در طول سال از شهروندانی که در این زمینه همکاری می کنند تقدیر به عمل آید و نشان مروج تفکیک دریافت نمایند . و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کودکان و خانواده ها در طول سال در اولیت کار شورا و سازمان مدیریت پسماند قرار گیرد.

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9831105868022
Qt: 1.9259803295135