فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵ ۱۳۵
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2KjZhyDZh9mF2Kog2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTZhyDZhdmH2K/ZiiDYotio2KfYryDYqNix2q/Ystin2LEg2LTYry4=

به همت شورای اجتماعی محله مهدی آباد برگزار شد.

در راستای آشنایی هرچه بیشتر بانوان محله با روشهای مصرف بهینه آب لا توجه به بحران کمبود آب و خشکسالی کارگاه آموزشی با همکاری کارشناسان سازمان آب منطقه خراسان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: به همت فرهنگی و اجتماعی ناحیه2 و شورای اجتماعی محله مهدی آباد ودر راستای آشنایی هرچه بیشتر بانوان محله با روشهای مصرف بهینه آب لا توجه به بحران کمبود آب و خشکسالی کارگاه آموزشی با همکاری کارشناسان سازمان آب منطقه خراسان برگزار گردید ، و در پایان کارگاه یکدوره مسابقه با موضوع مصرف بهینه آب برای فرزندان شرکت کنندگان برگزار و به برندگان جوایزی اهداء گردید.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5397346814473
Qt: 1.2340455055237