فهرست طبقات
شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴ ۲۲۷
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2KfZgdiq2KrYp9itINmF2LPYp9io2YLYp9iqINio2LLYsdqvINmB2YjYqtio2KfZhCDYstmF2YrZhtmH2KfZiiDYrtin2YPZiiAo2K3Yp9i02YrZhyDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8pINiv2LEg2YXZhti32YLZhzU=

درحاشیه شهر مشهد مقدس صورت گرفت...

افتتاح مسابقات بزرگ فوتبال زمینهای خاکی (حاشیه شهر مشهد) در منطقه5

اولین دوره مسابقات فوتبال زمینهای خاکی با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر ، شهردار منطقه5 و معاون سلامت و تربیت بدنی شهرداری مشهد و مسئولین شهری و اعضاءشورای اجتماعی محلات افتتاح گردید

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : درحاشیه شهر مشهد مقدس اولین دوره مسابقات فوتبال زمینهای خاکی با حضور  اعضاء شورای اسلامی شهر  مشهد مهندس فیضی، شهردار منطقه5  مهندس عبئالله زاده و معاون سلامت و تربیت بدنی شهرداری مشهد مهندس حسن نوری و معاونین شهردار منطقه و اعضاءشورای اجتماعی محلات افتتاح گردید.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2571093241374
Qt: 2.3836488723755