فهرست طبقات
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲ ۱۲۵۶
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
آغاز عمیات بتن ریزی پل سواره رو  مسیل اقبال شرقی در منطقه۵

شهردار منطقه5 خبرداد:

آغاز عملیات بتن ریزی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی در منطقه۵

اجرای این پروژه مسیر دسترسی خیابان الزهرا"س" به خیابان های شهید کارگر راضی و و شهید وطن دوست را فراهم میکند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : شهردار منطقه۵ مشهد حسین عبدالله زاده از  آغاز اجرای عملیات بتن ریزی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی (کال امیرآباد)در امتداد محور الزهرا"س" خبر داد .
حسین عبدالله زاده با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه های  مهم  محله مهر آباد بشمار می آید افزود: اجرای این پروژه مسیر دسترسی  خیابان  الزهرا"س" به خیابان های شهید کارگر راضی و و شهید وطن دوست را فراهم میکند . 
وی این اقدام را در راستای کاهش بار ترافیکی وایجاد دسترسی های جدید برای تسهیل تردد شهروندان عنوان  وخاطرنشان کرد: این پروژه تا بهمن ماه با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان آماده بهره برداری می شود.
منبع: