فهرست طبقات
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲ ۱۳۵۱
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2KLYutin2LIg2LnZhdmK2KfYqiDYqNiq2YYg2LHZitiy2Yog2b7ZhCDYs9mI2KfYsdmHINix2YggINmF2LPZitmEINin2YLYqNin2YQg2LTYsdmC2Yog2K/YsSDZhdmG2LfZgtmH27UgIA==

شهردار منطقه5 خبرداد:

آغاز عملیات بتن ریزی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی در منطقه۵

اجرای این پروژه مسیر دسترسی خیابان الزهرا"س" به خیابان های شهید کارگر راضی و و شهید وطن دوست را فراهم میکند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : شهردار منطقه۵ مشهد حسین عبدالله زاده از  آغاز اجرای عملیات بتن ریزی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی (کال امیرآباد)در امتداد محور الزهرا"س" خبر داد .
حسین عبدالله زاده با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژه های  مهم  محله مهر آباد بشمار می آید افزود: اجرای این پروژه مسیر دسترسی  خیابان  الزهرا"س" به خیابان های شهید کارگر راضی و و شهید وطن دوست را فراهم میکند . 
وی این اقدام را در راستای کاهش بار ترافیکی وایجاد دسترسی های جدید برای تسهیل تردد شهروندان عنوان  وخاطرنشان کرد: این پروژه تا بهمن ماه با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان آماده بهره برداری می شود.
منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0647892951965
Qt: 2.0199069976807