فهرست طبقات
شنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸ ۴۸
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2YbYrtiz2KrZitmGINmG2LTYs9iqINii2YXZiNiy2LTZiiDYt9ix2K0gIiDYqNqG2Ycg2YXYtNmH2K8g27Ig2K/YsSDZhdit2YTZhyDZhdmH2LHYotio2KfYryDZhdmG2LfZgtmHNQ==

نخستین نشست آموزشی طرح " بچه مشهد ۲ در محله مهرآباد منطقه5

اجرای این طرح در راستای ارتقاء سطح آگاهی های والدین و ترویج فرهنگ شهروندی با حضور پرشور بانوان محله مهرآباد منطقه۵ برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: به همت اداره فرهنگی ، اجتماعی منطقه5 نخستین نشست آموزشی طرح " بچه مشهد ۲ در محله مهرآباد منطقه5 برگزار گردید.اجرای این طرح در راستای ارتقاء سطح آگاهی های والدین و ترویج فرهنگ شهروندی با حضور پرشور بانوان محله مهرآباد منطقه صورت پذیرفت. 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1769372622172
Qt: 2.2357561588287