فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷ ۵۸
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0gItiz2KfZitio2KfZhiDYp9mF2YrYryAiINqv2KfZhdmKINio2Ycg2b7Ziti0INio2LHYp9mKINiq2YjYp9mG2YXZhtiv2LPYp9iy2Yog2KjYp9mG2YjYp9mGINmF2K3ZhNmHINmG2YrYstmHINmF2YbYt9mC2YfbtSA=

اجرای طرح "سایبان امید " گامی به پیش برای توانمندسازی بانوان محله نیزه منطقه۵

این طرح در راستای ویژه مهارت های زندگی و ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی با محوریت مفاهیم شهری در بستر خانواده و همچنین با هدف توانمندسازی بانوان محله نیزه برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : به همت فرهنگی ، اجتماعی منطقه  طرح "سایبان امید " گامی به پیش برای توانمندسازی بانوان محله نیزه منطقه در راستای ویژه مهارت های زندگی و ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی با محوریت مفاهیم شهری در بستر خانواده و همچنین با هدف توانمندسازی بانوان محله نیزه  در دبستان شهید بهشتی  برگزار گردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0316158930461
Qt: 1.9503509998322