فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸ ۲۲
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
INmF2YrYstio2KfZhtmKINqv2YjYryDYqNin2LPYqtin2YbZiiDYsdiz2KrZhSDYr9iz2KrYp9mGINin2LIg2YPZh9mGINmD2LPZiNiq2KfZhiDZiCDZvtmH2YTZiNin2YbYp9mGINmF2YTZiiDYp9iyINis2YXZhNmHINmF2K3ZhdivINir2YbYp9mKINiMINin2YPYqNixINmE2KjYp9mB2KfZhiDYjCDYudmE2Yog2KjZh9mG2KfZhSDYqNmHINmF2LHYtNiv2Yog2KfYs9iq2KfYryDYrdmF2YrYryDYr9io2KfYuiDYjNmHINmH2YXYstmF2KfZhiDYqNinINiv2YjZhdmK2YYg2LPYp9mEINio2YfYsdmHINio2LHYr9in2LHZiiA=

میزبانی گود باستانی رستم دستان از کهن کسوتان و پهلوانان ملی از جمله محمد ثنای ، اکبر لبافان ، علی بهنام به مرشدی استاد حمید دباغ ،ه همزمان با دومین سال بهره برداری

گود ورزش های باستانی رستم دستان در راستای ترویج فرهنگ پهلوانی و آیین های ملی مذهبی، سال ۹۷ در خیابان شهید آوینی ۵ به بهره برداری رسید.

   به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: همزمان با اولین روز از اسفند ماه همزمان با دومین سال بهره برداری از گود ورزش های باستانی رستم دستان ، این گود میزبان کهن کسوتان و پهلوانان ملی از جمله محمد ثنای ، اکبر لبافان ، علی بهنام به مرشدی استاد حمید دباغ بود .گفتنی است گود ورزش های باستانی رستم دستان در راستای ترویج فرهنگ پهلوانی و آیین های ملی مذهبی، سال ۹۷ در خیابان شهید آوینی ۵ به بهره برداری رسید.


 
منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4864753087362
Qt: 2.6946103572845