فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۱۵ ۱۱۶۶
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2b7ZhtisINiu2KjYsdiv2KfYrw==

شهردار منطقه پنج خبرداد

اجرای گسترده و مستمر طرح ضد عفونی معابر اصلی و فرعی ، اماکن عمومی سطح منطقه همزمان با ادامه موج دوم شیوع ویروس کرونا در منطقه۵

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0834274291992
Qt: 2.0716693401337