فهرست طبقات
شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵ ۵۲
طبقه بندی:
  • فرهنگی
  • اخبار صفحه اصلی
چچ
2YHYsdin2K7ZiNin2YYg2LTYsdmD2Kog2K/YsSDZhdiz2KfYqNmC2Ycg2LfYsdin2K3ZiiDZiCDYp9mK2K/ZhyDZvtix2K/Yp9iy2Yog2YbYtNin2YYg2YXZhti32YLZhyDbtSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYqtinINm+2KfZitin2YYg2YXZh9ix2YXYp9mHINiq2YXYr9mK2K8g2LTYry4=

فراخوان شرکت در مسابقه طراحی و ایده پردازی نشان منطقه ۵ شهرداری مشهد تا پایان مهرماه تمدید شد.

از همه علاقه مندان، هنرمندان ، طراحان ، اساتید و دانشجویان جهت شرکت در مسابقه طراحی نشان منطقه ۵ دعوت به عمل می آید.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: فراخوان شرکت در مسابقه طراحی و ایده پردازی نشان منطقه ۵ شهرداری مشهد تا پایان مهرماه تمدید شد.از همه علاقه مندان، هنرمندان ، طراحان ، اساتید و دانشجویان جهت شرکت در مسابقه طراحی نشان منطقه ۵ دعوت به عمل می آید.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0715599060059
Qt: 2.0988862514496