پنجشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
نخستین پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

نخستین پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا ، سرپرست شهرداری منطقه ۵ مشهد به درخواست ها، انتقادات، پیشنهادها و مسائل شهری شهروندان از طریق مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: نخستین پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا ، سرپرست شهرداری منطقه ۵ مشهد به درخواست ها، انتقادات، پیشنهادها و مسائل شهری شهروندان از طریق مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

دوشنبه ۵ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ و همچنین برنامه حضور شهرداران مناطق سیزدگانه مشهد در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷جهت پاسخ‌گویی به مشکلات، انتقادات، پیشنهادها و مسائل شهری شهروندان در ماه آبان

منبع: