فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ ۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
مناسب سازی معابرمنطقه ۵ بانظارت مستقیم معلولان

مناسب سازی معابرمنطقه ۵ بانظارت مستقیم معلولان

شهردارمنطقه۵ مشهد بابیان اینکه ۳ پل عابر پیاده این منطقه درحال مجهز شدن به آسانسورهستند افزود:درراستای ارتقاء ضریب ایمنی تردد شهروندان ، کاهش میزان تصادفات و دسترسی آسان تر سالمندان و معلولان تمامی پل های عابرپیاده منطقه بزودی مجهز به اسانسور میشوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: مناسب سازی معابرمنطقه ۵ بانظارت مستقیم معلولان

میلادمرادنیا شهردارمنطقه۵ مشهد بابیان اینکه ۳ پل عابر پیاده این منطقه درحال مجهز شدن به آسانسورهستند افزود:درراستای ارتقاء ضریب ایمنی تردد شهروندان ، کاهش میزان تصادفات و دسترسی آسان تر سالمندان و معلولان تمامی پل های عابرپیاده منطقه بزودی مجهز به اسانسور میشوند.

وی به نصب بیش از۵۰۰ عدد پل فلزی جهت پوشش جویچه های معابر برای ترددمعلولان در معابری ازجمله رضاییه ، چمن وشهید شفیعی وشهید آوینی اشاره واظهارداشت : این اقدام در راستای پوشش جویچه های عرضی برای سهولت تردد آسان ویلچر و کالسکه انجام شده است .

وی با اشاره‌به اینکه فقط در محله شهید آوینی منطقه پنج ،بیش از سه هزار فرد دارای معلولیت حضور دارند،ازمناسب سازی معابر این منطقه با نظارت مستقیم انجمن معلولان شهر بدون مانع و معلولان ساکن در محلات مختلف جهت بازدید ازمعابرجهت شناسایی نواقص موجود برای تسهیل تردد خبردادو گفت: مناسب سازی محیط شهری معلولان ازمحله های مختلف این منطقه آغاز شده تابتوانیم بالا ترین کیفیت و رضایت مندی را براساس نیازهای آنان به دست آوریم .

منبع: