فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸ ۱۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
روز جهانی معلولان گرامی

روز جهانی معلولان گرامی

چند نکته در تعامل با افراد دارای معلولیت که نباید از یاد ببریم !

چند نکته در تعامل با افراد دارای معلولیت که نباید از یاد ببریم !