فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
شهردار منطقه5 مشهد از اجرای دونقاشی دیواری در گود فخار خبرداد.

اجرای دونقاشی دیواری برگرفته از هویت تاریخی در گودفخار منطقه5

شهردار منطقه5 مشهد از اجرای دونقاشی دیواری در گود فخار خبرداد.

اجرای این طرح برگرفته از عناصرهویتی و پیشینه تاریخی گودفخار می باشد که در 300متر مربع از جداره های این محله به اجرا درآمده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: شهردار منطقه5 مشهد از اجرای دونقاشی دیواری در گود فخار خبرداد.

میلاد مرادنیا با اشاره به توجه ویژه شهرداری منطقهبه افزایش رنگ درشهر و تاثیر آن برارتقای شادابی و نشاط افزود: پروژه نقاشی دیواری خیابان میرزاکوچک خان 16یکی از بزرگترین پروژه های نقاشی دیواری منطقه می باشد.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای نقاشی دیواری پروژه های مختلف عمرانی ، خدمات شهری و فضای سبز در این محله در دست اقدام میباشد یادآور شد: اجرای این طرح برگرفته از عناصرهویتی و پیشینه تاریخی گودفخار می باشد که در 300متر مربع از جداره های این محله به اجرا درآمده است.

منبع: