فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰ ۳۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
گزارش تصویری

گزارش تصویری

پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا شهردار منطقه5 به همراه معاون فنی و اجرایی منطقه از طریق مرکز ارتباطات مردمی 137

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: گزارش تصویری پاسخگویی مستقیم میلاد مرادنیا شهردار منطقه5 به همراه امیر نوید معاون فنی و اجرایی منطقه از طریق مرکز ارتباطات مردمی 137

منبع: