فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۰۵ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اجرای همزمان 11 مورد رای قلع در حریم منطقه5

اجرای همزمان 11 مورد رای قلع در حریم منطقه5

این اقدام در راستای حفظ کاربری و صیانت از اراضی حریم منطقه5 مشهد صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : احمد رضایی رئیس اداره مهندسی و نظارت برساخت و سازهای منطقه5 از اجرای همزمان 11 رای قلع در حریم این منطقه خبر داد.

وی افزود: این اقدام در راستای حفظ کاربری و صیانت از اراضی حریم مشهد بیش از 3هزارو 450 مترطول دیوار تخریب و نیز بیش از 3/5 هکتار از اراضی حریم این منطقه آزادسازی و رفع تصرف گردید.

منبع: