فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ۱۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
احداث نخستین ایستگاه کتاب در ایستگاه های اتوبوس مشهد توسط شهردای منطقه5

احداث نخستین ایستگاه کتاب در ایستگاه های اتوبوس مشهد توسط شهردای منطقه5

بیش از 15 ایستگاه کتاب با اعتباری بیش از 4میلیاردو 500 میلیون ریال برای نخستین بار احداث می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: احداث نخستین ایستگاه کتاب در ایستگاه های اتوبوس مشهد توسط شهردای منطقه5 و بیش از 15 ایستگاه کتاب با اعتباری بیش از 4میلیاردو 500 میلیون ریال برای نخستین باردرحال احداث می باشد.

منبع: