فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۱ ۱۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
بازپیرایی و بهسازی مبلمان های پارکی منطقه5

در راستای اجرای استقبال از بهار 1400

بازپیرایی و بهسازی مبلمان های پارکی منطقه5

در راستای اجرای استقبال از بهار 1400، بازپیرایی و بهسازی مبلمان های پارکی ناحیه 2 منطقه5 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه پنج، در طی این اقدام بیش از 2260 نیمکت، 200سطل زباله، پایه چراغ و... بهسازی و بازپیرایی گردید.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف زیبا سازی منظر عمومی و افزایش روحیه نشاط و شادابی شهروندان انجام شد.