فهرست طبقات
شنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۲۸ ۱۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه 5

لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه 5

بیش از 120 مورد لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه 5 مطابق با نیاز و درخواست شهروندان، انجام شد.

به روایت تصویر؛