فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱ ۱۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYudmF2YTZitin2Kog2KjZh9iz2KfYstmKINm+2YrYp9iv2Ycg2LHZiNiz2KfYstmKINiu2YrYp9io2KfZhiDYtNmH2K/Yp9mKINmB2KfYt9mF2YrZiNmGKNiz2LHYrtizKSDZhdmG2LfZgtmHNQ==

اجرای عملیات بهسازی پیاده روسازی خیابان شهدای فاطمیون(سرخس) منطقه5

بهسازی پیاده رو های خیابان شهدای فاطمین (سرخس) با متراژ 1500 مترمربع و تعتباری بالغ بر13میلیلارد و 500میلیون ریال در2فاز اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: سرپرست شهرداری منطقه5 از اجرای عملیات بهسازی پیاده روسازی خیابان شهدای فاطمیون(سرخس) در 2فاز خبر داد.

حامد لطیفی اظهار کرد: ایجاد پیاده روهای استاندارد درمعابر همواره بعنوان یکی از دغدغه های شهرداری منطقه5 وطرح بوده و به همین منظور بازسازی پیاده روهای معابر مختلف منطقه همواره در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: عملیات بهسازی پیاده رو های خیابان شهدای فاطمین (سرخس) با متراژ 1500 مترمربع و تعتباری بالغ بر13میلیلارد و 500میلیون ریال در2فاز اجرایی شد.

سرپرست شهرداری منطقه پنج تاکید کرد: اجرائی کردن سیاستهای عمرانی این منطقه با هدف افزایش رضایت مندی شهروندان بر اساس اولویت بندی کارشناسی، نوبت دهی و در مرحله عملیات زیرسازی و پیاده روسازی قرلر میگیرد.

وی گفت: در پروژه پیاده رو سازی خیابان سرخس معابر سرخس 1-2-3-8-10تا کنون اجرایی شده و فاز 3 بزودی اجام می شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده: