فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۲ ۱۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYudmF2YTZitin2Kog2YPYp9i02Kog2Ygg2Ybar9mH2K/Yp9ix2Yog2obZhdmGINiv2LEg2YHYttin2Yog2LPYqNiyINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmHIDU=

اجرای عملیات کاشت و نگهداری چمن در فضای سبز سطح منطقه 5

از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از491هزار774متر مربع از فضای سبزمنطقه به نگهداری چمن در راستای زیباسازی فضای شهری انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: سرپرست شهرداری منطقه5 از اجرای عملیات کاشت و نگهداری چمن در فضای سبز سطح منطقه خبرداد.

حامد لطیفی در این خصوص افزود: فضای سبز در پارکها نقش مهمی را ایفا می کندو به سبب افزایش حس نشاط و شادابی در پارکهای سطح شهر می گردد.

وی ادامه داد: از آنجا که چمن های کاشته شده در بوستانها و میادین نیازمند رسیدگی دائم هستند، اداره فضای سبزمنطقه برنامه رسیدگی به کاشت چمن های میادین و بوستانها را در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست شهرداری منطقه5 بیان کرد: 491هزار و774مترمربع از فضای سبز منطقه به نگهداری چمن و 300 متر مربع کاشت چمن در سطح منطقه 5 در ابتدای امسال انجام شده است.

وی گفت: 492هزار و 74مترمربع آماده سازی بستر کشت جهت کاشت چمن و نگهداری آن از برنامه های فضای سبز در زیباسازی هرچه بیشتر سطح منطقه است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: