فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳ ۲۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LTYs9iq2LTZiNmKINio2YrYtCDYp9iyIDg4MCDYp9i12YTZhyDYp9iyINiv2LHYrtiq2KfZhiDYs9mI2LLZhtmKINio2LHaryDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhzU=

شستشوی بیش از 880 اصله از درختان سوزنی برگ سطح منطقه5

این اقدام در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها و آفات، تنش گرمایی درختان سوزنی برگ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: رئیس اداره فضای سبز منطقه 5 از شستشوی بیش از 880 اصله از درختان سوزنی برگ سطح منطقه خبرداد.

رضا امانیان در ادامه اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا، کاهش رطوبت محیط و شیوع ریزگردها به خصوص در فصل تابستان می‌شود به دلیل برهم خوردن تعادل بین جذب آب توسط ریشه و دفع آن توسط برگ‌ها در درختان به ویژه در گرمای شدید تابستان دچار خزان زودرس شده که این موضوع ضمن ظاهر نازیبا، باعث ضعف درخت شده و دیر زیستی آن را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در این اقدام بیش از 880 اصله از درختان سوزنی برگ در راستای بهبود وضعیت سبزینگی و حفظ طراوت، کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها و آفات، تنش گرمایی درختان سوزنی برگ شستشوانجام شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: