فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹ ۳۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYpyDZhdi02KfYsdmD2Kog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhzUg2Ygg2YXYsdmD2LIg2KjZh9iv2KfYtNiqINi02YXYp9ix2YcgMtmF2LTZh9ivINio2LLZiNiv2Yog2LXZiNix2Kog2YXZiiDZvtiw2YrYsdivLg==

با مشارکت شهرداری منطقه5 و مرکز بهداشت شماره 2مشهد بزودی صورت می پذیرد.

واکسیناسیون کووید19 روزانه از ساعت 8صبح تا 13:30 در محل فرهنگسرای امت ویژه افراد بالای 60 سال انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: حامد لطیفی شهردار منطقه5 به همراه علی اصغر محمدپور رئیس مرکز بهداشت شماره 2 مشهد از فرایند واکسیناسیون در فرهنگسرای امت و مکانهای احتمالی برای خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان بازدید کردند. شهروندان در این طرح می توانند واکسن ایرانی یا وارداتی انتخاب نمایند.

واکسیناسیون کووید19 روزانه از ساعت 8صبح تا 13:30 در محل فرهنگسرای امت ویژه افراد بالای 60 سال انجام می شود.ضمنا در این شعبه نیز برای سالمندان عزیز مهاجر نیز واکسیناسیون انجام می شود. شهروندان می توانند ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی جهت واکسیناسیون از درب ورودی حاشیه بلوار ولایت مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه شده: