فهرست طبقات
شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۴ ۱۷
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2YXYs9in2KjZgtmHINmG2YLYp9i02Yog2YPZiNiv2YPYp9mG2Ycg2YXYrdix2YUg2KjYsdqv2LLYp9ixINi02K8=

شهرداری منطقه پنج برگزار می کند؛

مسابقه نقاشی کودکانه محرم برگزار شد

مسابقه نقاشی کودکانه محرم ویژه گروه سنی 7 تا ۱3 سال با موضوع ایام محرم برگزار شد.

مسابقه نقاشی کودکانه محرم ویژه گروه سنی 7 تا ۱3 سال با موضوع ایام محرم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5،علاقمندان به شرکت دراین مسابقه از آثار خود عکس گرفته یا آن را اسکن کرده و به صورت فایل به دبیرخانه برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی محرم ارسال کردند.
این مسابقه ویژه سنی 7تا13برگزارو به افراد برتر جوایزی اهدا می شود.
هدف از برگزاری مسابقه نقاشی ایجاد روابط فرهنگی و هنری میان مردمبه منظور فرهنگ سازی که هنر جویان بدانند واقعه عاشورا ،کربلا،شهیدان هنوز زنده اند و بتوانند با تصویرسازی روی کاغذ شرح پیش آمده را پیاده کنند.
این مسابقه باهمکاری اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج برگزارشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: