فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۳۹ ۱۲
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2LfYsditINi62LHYqNin2YTar9ix2Yog2KjZitmG2KfZitmKINiz2YbYrNmKINiv2LEg2LTZh9ix2YMg2LTZh9mK2K8g2YTar9iy2KfZitmK

نذر حسینی در دهه سوم محرم؛

طرح غربالگری بینایی سنجی در شهرک شهید لگزایی

طرح غربالگری بینایی سنجی در شهرک شهید لگزایی محله امیر المومنین (ع) برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، طرح غربالگری اختلالات بینایی به منظور شناسایی تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری موسسه ترنم زندگی و اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه 2در مسجد امیر المومنین (ع) شهرک لگزایی به طوررایگان اجرایی شد.
این طرح با نام نذر حسینی در محله کم برخوردار با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرایی گردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده: