فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۲۳:۲۶ ۱۷
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KzYs9mE2Ycg2YXYtNiq2LHZgyDYp9iv2KfYsdmHINmB2LHZh9mG2q/ZiiDZiCDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdmG2LfZgtmHIDUg2KjYpyDZhtmF2KfZitmG2K/ar9in2YYg2LPYqtin2K8g2YPYsdmI2YbYpyDYp9iz2KrYp9mG

برگزار شد:

جسله مشترک اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه 5 با نمایندگان ستاد کرونا استان

جلسه مشترک اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج با نمایندگان ستاد کروناخراسان رضوی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5،این جلسه با حضور مسئولین ستاد کرونای استان ، اعضای شورای اجتماعی محلات و اداره فرهنگی اجتماعی منطقه پنج در فرهنگسرای امربه معروف و نهی از منکر در بوستان وحدت برگزار شد.
این جلسه باهدف فرهنگسازی رعایت نکات بهداشتی، ترویج فرهنگ ماسک زدن جهت پیشگیری از کرونا برگزار گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1570032437642
Qt: 2.2283606529236