فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۲۲ ۱۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KrYrNmE2YrZhCDYp9iyINmG2YHYsdin2Kog2KjYsdiq2LEg2KzYtNmG2YjYp9ix2Ycg2YbZgtin2LTZiiDZg9mI2K/ZgyDZiCDZhdit2LHZhSDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgNQ==

تجلیل از نفرات برتر جشنواره نقاشی کودک و محرم در منطقه 5

از نفرات برتر جشنواره نقاشی کودک و محرم در منطقه پنج تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، مسابقه نقاشی کودکانه محرم ویژه گروه سنی 7 تا ۱3 سال با موضوع ایام محرم باهدف ایجاد روابط فرهنگی و هنربین مردم توسط اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج برگزارشد.
آثار مختلفی به دبیرخانه جشنواره ارسال و ازبین اثرات برتر انتخاب و از آنها تجلیل شد.
در این مراسم که در ساختمان اداری منطقه پنج برگزار شد با حضور نظری ، رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی این منطقه از نفرات برتر این جشنواره تقدیرگردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده: