فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹ ۲۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2Ygg2KjYsdix2LPZiiDZhdi02YPZhNin2Kog2YXYudmE2YjZhNmK2YYg2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHIDU=

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات معلولین در منطقه 5

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل ومشکلات معلولین در منطقه پنج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، این جلسه پیرامون بررسی مشکلات مطروحه در خصوص مسائل و مشکلات معلولین محله در راستای حمایت از آنان در اداره ناحیه دو باحضور صالحی رئیس این اداره ، جعفری و جمعی ازافراد موسسه اشتغال زایی وکارآفرینی معلولین اتوتک گلشهربرگزارشد.
در این جلسه از زحمات رئیس اداره ناحیه دو منطقه پنج نیز قدردانی شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: