فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۹ ۱۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjZhyDZhdmG2KfYs9io2Kog2q/Ysdin2YXZiiDYr9in2LTYqiDZh9mB2KrZhyDYr9mB2KfYuSDZhdmC2K/YsyDYr9ixINmF2YbYt9mC2Yc1INi12YjYsdiqINqv2LHZgdiq

به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در منطقه5 صورت گرفت

برپایی نمایشگاه و فضا آرایی ساختمان اداری منطقه5 به مناسبت هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری:

منبع:
آدرس کوتاه شده: