فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۰ ۱۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2K/ZiNmF2YrZhiDZhti02LPYqiDZhdmH2LHZhdin2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2LTZhdin2LHZhyAzINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsdmF2LTZh9ivINmF2YLYr9izINiv2LEg2YXZhti32YLZhzUg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KjYsdqv2LLYp9ixINi02K8u

دومین نشست مهرماه کمیته نظارتی شماره 3 شورای اسلامی شهرمشهد مقدس در منطقه5 شهرداری برگزار شد.

گزارش تصویری:

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5 : اولین جلسه کمیته نظارتی شماره 3 شورای اسلامی شهرمشهد مقدس در منطقه5 شهرداری در مهر ماه برگزارشد.

گفتنی است در این نشست ، دستورات لازم جهت رفع مشکلات، موانع موجود و کاهش زمان پاسخگویی شهروندان در چارچوب قانون صادر شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: