فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۸ ۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2K/YsSDYtNi0INmF2KfZhyDZhtiu2LPYqiDYs9in2YQg2KzYp9ix2YogMjI5INm+2LHZiNin2YbZh+KAjiDYs9in2K7YqtmF2KfZhtmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyA12LXYp9iv2LEg2LTYr9mHINin2LPYqg==

در شش ماه نخست سال جاری 229 پروانه‎ ساختمانی در منطقه 5صادر شده است

شهردار منطقه 5مشهد از صدور 229پروانه ساختمانی در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، حامد لطیفی اظهارکرد: رشد و توسعه منظم شهری نیازمند اجرای قوانین است.

وی با اشاره به اینکه برآیند عملکرد و کارکردهای شهرسازی در نهایت منتج به بهسازی، بازسازی و ساماندهی بافت های شهری موجود، نظم بخشیدن و هدایت ساخت و ساز های آتی در بافت موجود و توسعه شهر خواهد شد، عنوان کرد: در شش ماه نخست سال جاری 229 پروانههای ساختمانی در منطقه 5صادر شده است.

شهردار منطقه 5گفت: از ابتدای سال تاکنون در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز بیش از ۶۷ پایانکار بهره برداری ساختمان،۱۱۰ درخواست عدم خلافی و ۱۴۷ مفاصاحساب صادر شده است.

آدرس کوتاه شده: